Microsoft App Center Analytics

MarTech Tool – ช่วยเก็บและวิเคราะห์ให้ข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น 

SDK ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ในการกำหนดเหตุการณ์ที่กำหนดเองและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแอปของตน

การทำงานร่วมกัน

  • ติดตามและอัพเดทการเตือน และการเข้าใช้งานของลูกค้า
  • วิเคาระห์สิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา
  • ส่งข้อมูล Custom event หรือ โปรโมชั่นให้เหมาะกับความต้องการลูกค้า
Share
Share
Share