Marketing Tech Asia – MarTech Thailand การตลาดดิจิตอลด้วยการใช้มาร์เทค อินโนเวชั่น

ลักซูรี กรุ๊ป บริการให้คำปรึกษาแบบเชิงลึก จัดทำ จัดหา ติดตั้ง แนะนำ สอนและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ปรับใช้ เชื่อมต่อ Custom Software, SaaS, CDP, Data Integration, ERP, CRM, PaaS, Customer Engagement, Push Notification แบบครบวงจร ผู้ช่วยให้ธุรกิจ องค์กร SME ทุกธุรกิจ มุ่งใช้เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อน แบบก้าวกระโดด สู่ระดับเอเซีย นอกให้บริการอบรมให้ความรู้ ด้านดิจิตอล มาร์เทค เทคโนโลยี อินโนเวชั่น

MaaS (Marketing as a Service) – Marketing Tech Asia by Luxury Society Asia เราเป็นชุมชน (Community) MarTech (Marketing Technology & Innovation) ที่รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญดิจิตอล (Service Providers) ด้านการวางกลยุทธให้กับองค์กร ที่ปรึกษาแบบครบวงจร ทำแผน Solutions การจัดหา Software ที่เหมาะสม ติดตั้ง สอนการใช้งานรวมถึงงาน Marketing Automation, Content Marketing การทำงานด้านการตลาดระดับประเทศและระดับเอเซีย นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจการให้คำปรึกษาด้าน Business Transformation, Online, Integrated Marketing รวมถึงการปรับใช้เทคโนโลยีการตลาด ดิจิตอล ในการใช้สื่อและออนไลน์บิซ

เกี่ยวกับเรา บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป บริษัทในเครือ พาร์ทเนอร์ในชุมชน ได้ให้บริการที่ปรึกษางานด้านดิจิตอล เทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2555

รูปแบบการให้บริการ ให้คำแนะนำ บริการจัดหา ติดตั้ง จัดทำ Custom Software, SaaS, CRM, Customer Engagement, MaaS, PaaS, Push Notification แบบครบวงจร และบริการอบรมให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี มาร์เทค อินโนเวชั่น อื่นๆ Workplace Transformation, Change Management, Customer Experience, Customer Data Management และ Digital Marketing 

ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรลูกค้า

บริการลูกค้าองค์กรในไทยและมีพันธมิตรธุรกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APAC) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการปรึกษาแบบครบวงจร ทีมงาน การจัดการความารู้ เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรผู้ใช้บริการให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง และโตสู่ระดับเอเซีย 

วนิดา ทาร์ดิเวล (Wanida Tardivel)

ผู้ก่อตั้ง บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป Marketing Tech Asia และ Luxury Society Asia และล่าสุดเพิ่งเปิดตัว MaaS (SME MarTech Solution) 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ในวงการธุรกิจ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอน หัวหน้าทีม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ ไปจนถึงผู้จัดการทั่วไป 

ประสบการณ์

ปรึกษาด้านธุรกิจ การวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน รวมทั้งยังเป็นทีมบริหาร ให้บริการกับบริษัทชั้นนำด้าน MarTech (Marketing Technology) ในระดับเอเชีย เคยร่วมทำงานกับบริษัทที่มีการควบรวมกิจการระหว่างผู้นำด้าน Marketing Automation Agency กับ Digital Agency และ Online Media Community Platform 

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท KLWTT และ Customer Success Director เอเจนซี่ที่มีแนวทางใหม่ในการทำตลาด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และเปิดสำนักงานให้บริการในประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง จีน อินเดีย

เป็นพาร์ทเนอร์ OneSignal เทคโนโลยีในอเมริกาที่เป็น startup ที่เติบโตเร็วมากในปีนี้และเป็นผู้นำด้านพุซโนติ

เป็นกรรมการ InterDirect Network สำนักงานใหญ่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 30 ประเทศทั้่วโลก มีผู้เชี่ยวชาญด้านดาต้าและเทคโนโลยีอยู่มากมายมาร่วมกันเป็นพันธมิตรธุรกิจ

เป็น กรรมการบริหาร สมาคมการค้าผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล ประเทศไทย

เป็นผู้บริหารระดับสูงให้กับบริษัท บริษัท WE! Interactive รวมถึง KatalystM Pte Ltd, และ TRUE Clarity International ดูแลงานพาร์ทเนอร์ อาทิ แบรนด์ อย่าง Singtel, Pepsi, Singapore Airlines, Quaker, Nike, Pepsi, Heneken, Lay’s, Mountain Dew, Symantec, Veritas,  Wearnes Automotive, Roche, Siam Piwat, CAT, CRMC, Ascend, True Money, Direct Asia, 4 Plus, และอีกมากมาย

เป็นทีมซัพพอร์ทด้านเทคโนโลยี ซอฟแวร์ ชั้นนำ อย่าง Oracle, IBM Watson, Acoustic, DotDigital, OneSignal,และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ออโตเมชั่น เอเจนซี่ ดูแลและให้บริการกับลูกค้าในไทยและเอเชีย และได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น สายความสวยความงาม ช้อปปิ้งออนไลน์ โรงแรม บริษัทประกันภัย มีเดีย โลจิสติกส์ ฟินเทค เอ็ดเทคและสินค้าระดับลักซ์ซูรี อื่นๆ อีกมากมาย 

ศาสตร์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐบาลเมือง Asti ประเทศอิตาลี่ ให้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ฟาร์มการปลูกและผลิตไวน์ อาหารเพื่อสุขภาพ

ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมงานด้านการผลิต อาหารและเครื่องดื่ม ที่มาของอาหาร (food sources) จากองค์กรณ์ชั้นนำอาทิ การบินไทย หอการค้าฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ออสเตรีย และด้านอาหารระดับมิชลินและเวลเนส อื่นๆอีกมากมาย

ที่ปรึกษาและได้รับสิทธิดำเนินงานด้าน Marketing กิจกรรมส่งเสริมโครงการ Amazing Thailand Luxury, Amazing Thailand Gastronomy, Thailand Elite 

เป็นผู้รับสิทธิให้ดำเนินโครงการ Integrated Marketing (Online, Offline Marketing, Networking) นำสินค้าและบริการ ระดับ พรีเมี่ยมของไทย มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้นักเดินที่มีกำลังซื้อสูง และทำให้ไทยเป็นเป็นเป้าหมายของการเดินทาง รวมถึงทำพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในไทยและในระดับนาๆชาติให้ได้พบปะแลกเปลี่ยน ความร่วมมือระยะยาว 

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Smart City ให้บริการ Software Service รวมถึงเป็นวิทยากรพิเศษให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa – Digital Economy Promotion Agency)  StartUp ด้าน บริการด้านเทคโนโลยี  

HackAThailand โลกใบใหม่กับความเป็นไปได้ทางดิจิทัล (New Normal: Digital Possibilities)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้ง บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด Marketing Tech Asia Luxury Society Asia Women in Business #MarTech

Partner กับ OneSignal – Software as a service, MarTech – CRM Customer Engagement ผู้นำด้านการตลาดในรูปแบบ Mobile First และ Push Notifications ทั้ง 5 ช่องทาง

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษางานด้าน MarTech (Marketing Technology) วางแผนกลยุทธ์การทำงานด้านการตลาด ทำงานร่วมกับดิจิตอลเอเจนซี่ในสิงคโปร์ ที่เป็นเอเจนซี่ให้บริการครีเอทีฟแบบสร้างสรรค์แบบองค์รวม ที่มีการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเจ้าแรกๆ ในระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อผู้ที่นำ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการตลาดชั้นนำมากมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า  และสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่มโอกาสในการขาย ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม และเพิ่มรายได้ผ่านการตลาดที่ชาญฉลาด มีการกำหนดเป้าหมายรวมถึงกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด 

นักเขียนอิสระ ให้กับนิตยสาร Printed media, Digital media และได้รับการยอมรับว่าเป็น  (Connector) Digital Influencer ได้รับรางวัล Top 20 Thailand’s Best Blogs 

จากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ 

เป็นผู้ที่มีเข้าใจความรู้เชิงลึกในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ การตลาดดิจิทัลขั้นสูง (Deep Tech) การดูแลลูกค้าระดับบุคคลสำคัญ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษางานด้าน MarTech (Marketing Technology) วางแผนกลยุทธ์การทำงานด้านการตลาดระดับเอเซีย

ให้บริการ งานครีเอทีฟสร้างสรรค์แบบองค์รวม เพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มมูลค่า สร้างลูกค้าใหม่ เพิ่มโอกาสในการขาย ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม และเพิ่มรายได้ผ่านการตลาดยุคใหม่ มีการกำหนดเป้าหมายรวมถึงกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นทีมบริหารให้กับบริษัทชั้นนำด้าน Martech ระดับเอเชีย อีกทั้งยังเป็น Business Partner กับ Global Saas, PaaS, MaaS, Sales & Marketing Automation, Push Notification, Tech & Innovation 

ติดต่อเรา

Under company policy, Office Anywhere, our team is allowed to work from any locations ie WFH, Assigned in Business Unit hubs in local & international locations. Plus, due to Covid Situation, No Walk in is allowed into our virtual office. We accept advanced appointments only before entering our office.

Virtual Office: บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Email: MarTech@LuxurySocietyAsia.com 

**เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด และมาตราการ ป้องกันโรคระบาด ทางบริษัท ไม่สะดวกให้พาร์ทเนอร์เข้าสำนักงานในแบบ Walk In ไปที่ออฟฟิศ มีความจำเป็นต้องมีการนัดหมาย และจะต้องได้รับการยืนยันเรื่องนัดหมายก่อนล่วงหน้าก่อนเข้าพบ **

Share
Share
Share