HubSpot

MarTech Tool –ใช้บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยเป็นซอฟต์แวร์สําหรับการทํา Inbound Marketing & Sales ช่วยดึงดูดให้ผู้คนสนใจหรือรู้จักกับธุรกิจของคุณ จากนั้นเปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นให้กลายเป็นลูกค้า ซึ่งเรียกว่า “การตลาดแบบดึงดูด” (Inbound Marketing Framework) โดย Inbound marketing คือ การตลาด การขาย และการให้บริการที่เน้นดึงดูด (Pull) ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างเนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพ เน้นการส่งมอบคุณค่า แทนการตลาดแบบผลัก (Push) นั่นหมายความว่า Inbound marketing เน้นการให้ความรู้และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อเชื่อมธุรกิจของคุณไปหาคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ 

การทำงานร่วมกัน

  • • ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าให้ง่ายขึ้น
  • • สร้างอีเมลเทมเพลตสำหรับเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่เองบ่อยๆ พร้อมทั้งการจัดการประชุมโดยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเลือกเวลาที่เราสะดวก เพื่อให้ง่ายต่อการนัดหมาย
  • • ธุรกิจประเภท B2B ที่ต้องบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าเป็นอย่างดี เช่น ผู้ให้บริการเครื่องจักรต่างๆ Digital Marketing Agency หรือบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
  • • ธุรกิจ B2C ที่มีสินค้าประเภท High involvement อย่าง อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ หรือประกันชีวิต 

Website details: www.hubspot.com

Share
Share
Share