Movable Ink

MarTech Tool – การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ โดยพัฒนากลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงความสร้างสรรและภาพพจน์หรือวิสัยทัศนของแบรนด์ให้ดึงดูดใจลูกค้า ผสมผสานรวมครีเอทีฟโฆษณาให้เข้าโปรแกรมการตลาดบนมือถือแบบพุชในแอป

  • • ผสานรวมงานสร้างสรรค์ของ Movable Ink กับ OneSignal ด้วยโซลูชั่นที่สร้างไว้
  • • อัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สินค้าคงคลัง สถานที่ และ สภาพอากาศ เป็นต้น
  • • สร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วยแอปเนื้อหาที่ใช้ซ้ำได้ ซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
https://movableink.com/
Share
Share
Share