Segment

MarTech Tool – แพลตฟอร์มที่ช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูลลูกค้า (CDP) ขององค์กร สามารถรวมและเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าของคุณกับเครื่องมือกว่า 200 รายการ รวมถึงอีเมล เว็บ โฆษณา POS และมือถือ

การทำงานร่วมกัน

การผสานรวมของเราทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจาก Segment ไปยัง OneSignal แบบเรียลไทม์ โดย

  • การแบ่งกลุ่ม: สร้างกลุ่มผู้ชม และให้แสดงเป็นกลุ่มใน OneSignal โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแคมเปญและส่งข้อความที่ในช่องทางต่าง ๆ ได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
  • แท็กข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจากจุดติดต่อลูกค้าทุกจุดใน Segment แล้วส่งข้อมูลนี้แบบเรียลไทม์ไปยัง OneSignal เป็นแท็กข้อมูล
  • ข้อมูลที่เชื่อมต่อ: ด้วยการรวมข้อมูลของคุณในกลุ่มและการเชื่อมต่อกับ OneSignal เป็นการเชื่อมต่อแบบเบ็ดเสร็จกับระบบอื่นๆ ของคุณ และสามารถส่งข้อไปสู่กลุ่มต่างๆ ในแต่ละระบบได้โดยความอัตโนมัติ
Share
Share
Share