Blueshift

MarTech Tool – เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ใช้งานง่าย ช่วยลูกค้าให้การเปิดใช้งานข้อมูลลูกค้า AI และระบบอัตโนมัติหลายช่องทางบนแพลตฟอร์มเดียวที่กันเป็นไปอย่างสะดวก

การรวมขนาดและความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) เข้ากับความเร็วและการดำเนินการของแคมเปญหลายช่องทางทำให้ Blueshift เป็นโซลูชันแบบครบวงจร

เราทำงานร่วมกันอย่างไร

• สร้างแคมเปญที่เรียกตามกลุ่ม

• ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้กับผู้ใช้โดยทันทีเมื่อมีการกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้น

• ส่งตัวชี้วัดและปฏิกิริยาของผู้ใช้กลับไปยัง Blueshift เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในอนาคต

Share
Share
Share