Grouparoo

MarTech tool – เป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบเปิด เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าซิงค์ระหว่างคลังข้อมูลของคุณและเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น OneSignal

Grouparoo ดึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณและซิงค์ข้อมูลนั้นกับ OneSignal

เราทำงานร่วมกันอย่างไร

• อุปกรณ์ใน OneSignal จะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติในผลิตภัณฑ์หลักของคุณ

• อัปเดตแท็กด้วยคุณสมบัติที่คำนวณได้โดยอัตโนมัติ

• สร้างกลุ่มใน OneSignal ตามข้อมูลจากหลายแหล่ง

• ควบคุมวิธีแบ่งกลุ่มผู้ใช้ได้ดีขึ้น

Share
Share
Share