Integrately

MarTech tool – เป็นแอปอัตโนมัติ 1 คลิกซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ แอปได้อย่างสะดวก คุณสามารถเลือกจากการผสานรวมที่พร้อมใช้งานกว่า 240,000+ รายการและตั้งค่าการทำงาน (workflow) ของคุณได้ในคลิกเดียว

เราทำงานร่วมกันอย่างไร

• ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชผ่าน OneSignal เมื่อมีการกระทำบางอย่างเกิดขึ้น

• ดำเนินการในแอฟอื่นเมื่อมีการเพิ่มการแจ้งเตือนใน OneSignal

• เลือกจากการผสานรวมที่พร้อมใช้งานกว่า 240,000+ และทำให้โฟลว์ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการคลิก 

Share
Share
Share