Plot Project

MarTech tool – มีปลั๊กอินการกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการกำหนดสถานที่เป้าหมายขั้นสูงสำหรับ iOS และ Android ทำให้แอปสามารถส่งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งไปยังผู้ใช้แอปของตนได้

หน้าตาภาพรวมของเครื่องมือตัวนี้

เราทำงานร่วมกันอย่างไร

• ด้วย OneSignal และ Plot Projects ผู้ใช้สามารถแบ่งกลุ่มสมาชิกตามสถานที่ที่พวกเขาเคยเยี่ยมชมและกำหนดเป้าหมายตามนั้น

• กลุ่มเหล่านี้รองรับสถานที่ตั้ง 100 แห่ง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแบรนด์ที่มีสถานที่ตั้งจริงหลายแห่ง

• การกำหนดสถานที่เป้าหมายช่วยให้ลูกค้า OneSignal สามารถดูแลจัดการข้อความที่ตรงเวลาและมีความเกี่ยวข้องมากเกินไป ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม

Share
Share
Share