การตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) คืออะไร?

การตลาดแบบพันธมิตร หรือ Affiliate Marketing เป็นการทำการตลาดออนไลน์ โดยอาศัย ตัวแทน นายหน้า เพื่อโฆษณา โปรโมทสินค้า และบริการ โดยการส่งลิ้งค์จากช่องทางต่างๆ ที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดให้ ส่งมายังลูกค้า หลังจากนั้นแล้ว เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อจะได้รับรายได้ทันที

นอกจากนี้ สำหรับรายได้แล้ว จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นค่า Commission จากการขายสินค้า ซึ่งยิ่งขายได้มากเท่าไหร่ รายได้จะสูงเพิ่มตามไปด้วย

Share
Share
Share