ระบบอัตโนมัติ (Automation) คืออะไร?

ระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ เทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นระบบที่สามารถทำงานได้เอง ผ่านการรันโปรแกรมที่ได้ตั้งระบบไว้ เพื่อช่วยในการควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงกำหนดการทำงาน ของระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Share
Share
Share