การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analytic) คืออะไร?

การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analytic) คือ การรู้จักคู่แข่งขันในตลาด เพื่อดูว่า มีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไร ให้ทราบถึงวิธีในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจของคู่แข่ง เราจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาแบรนด์หรือธุรกิจให้แตกต่าง เพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด

Share
Share
Share