การเก็บข้อมูลของลูกค้า (Customer Data Platform (CDP) คืออะไร?

การเก็บข้อมูลของลูกค้า (Customer Data Platform) หรือ CDP เป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้า จากแหล่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้มากที่สุด

โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้เราสามารถใช้สร้างกลยุทธ์การตลาดได้มากมาย
ถือเป็น “อาวุธลับ” สำคัญ ที่ช่วยให้เราทำการตลาดด้วยข้อมูล ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในทุกๆ platform

Share
Share
Share