Conversion Rate คืออะไร?

Conversion Rate คือ สัดส่วนของผู้ที่เข้าชมโฆษณา เข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือ ยอดผู้ซื้อจริง แล้วแต่ว่าเรากำหนดเป้าหมายอย่างไร เพราะธุรกิจแต่ละแบบจะมีกลุ่มลูกค้า และเป้าหมายไม่เหมือนกัน โดยปกติแล้วเราจะคำนวณเป็นเปอร์เซนต์

Share
Share
Share