การจัดการลิงค์ (Link Management) คืออะไร?

การจัดการลิงค์ (Link Management) คือ ความสามารถในการจัดระเบียบ แก้ไข วิเคราะห์ และควบคุมลิงก์ทั้งหมดที่ธุรกิจของคุณแชร์ไว้ บนเว็บไซต์ หรือ บนโซเชียลมีเดีย และทางอีเมล ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

Share
Share
Share